Task force för stärkt svensk konkurrenskraft

Task force för stärkt svensk konkurrenskraft är namnet på den referensgrupp som Entreprenörskapsforum knutit till sig inom ramen för ett flerårigt forskningsprojekt som ska analysera den svenska konkurrenskraften.

Syftet med gruppen är vara ett nätverk med aktiva intressenter för att bidra och utveckla svensk konkurrenskraft genom forskning, analys och debatt. Målet är att påverka politiken i rätt riktning för att förbättra förutsättningarna för företagande och näringsliv så att Sverige på sikt ska nå topp fem i den internationella välståndsligan.

Projektet innehåller fem övergripande teman:

1. Industrin i omvandling – förutsättningar för investering i ny teknik, innovation och entreprenörskap

2. Kompetensförsörjning och säkrad tillgång på humankapital

3. Elsystem under omvandling – Hur kan den stärkas för ökad konkurrenskraft?

4. Reglering och tillståndsprocesser – effekter på investeringar, innovation och omvandling

5. Kommunikation och spridning av resultat

 

TASK FORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT – REFERENSGRUPP

Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Pontus de Laval
senior adviser Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SEB och Saab
Carl Eckerdal
chefekonom IKEM
Johan Eklund
chefsekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Kerstin Hallsten
chefsekonom Industriarbetsgivarna
Annika Lundius
styrelseproffs
Bo-Erik Pers
tidigare verksam i ledande befattningar inom svensk basindustri
Mathias Ternell
handelspolitisk direktör Jernkontoret
Per Tryding
vvd och policychef Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Daniel Wiberg
chefsekonom
Drivkraft Sverige

 

Adjungerade: Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.