Historik

Idén till Entreprenörskapsforum, eller då Forum för småföretagsforskning, föddes ur en diskussion om möjligheterna att få forskare att bidra till en ökad kunskapsspridning till politiker och beslutsfattare. Framför allt var det två problem som behövde lösas, dels att det inte ansågs meriterande att sprida forskning utanför det akademiska systemet, dels att politiker och beslutsfattare endast i begränsad omfattning byggde åtgärder på kunskap genererad av forskning.

Anders Lundström, professor emeritus Mittuniversitetet och Christer Olofsson, professor emeritus Sveriges Lantbruksuniversitet, diskuterade detta på en pizzeria en sensommarkväll 1991. Vissa krav formulerades, t ex att kunskapen från forskningen måste vara av relevans för användarna, att organisationen skulle arbeta med de bästa forskarna oberoende var i universitetsvärlden de var lokaliserade, att vi redan från början skulle bygga ett såväl nationellt som internationellt nätverk samt att spridningen av kunskapen måste bli en av huvuduppgifterna.

Genom personliga nätverk kom Anders Lundström och Christer Olofsson i kontakt med Ingemar Lind, rektor vid dåvarande Högskolan i Örebro, och Thomas Henningson, VD vid dåvarande Utvecklingsfonden, sedermera ALMI i Örebro. Tillsammans blev de sittandes många kvällar och nätter med att utveckla konceptet till FSF.

Några år senare, 1994, etablerades så Stiftelsen Forum för småföretagsforskning, FSF.

Claes Hultman, numera professor vid Örebro universitet, var inledningsvis VD. Anders Lundström, som inledde som styrelseordförande, tog 1997 över VD-posten – en position som han behöll till 2008 – då Pontus Braunerhjelm tillträdde.

Vad som i dag framstår som avgörande för utvecklingen av Entreprenörskapsforum, tidigare FSF, är det stora intresse och engagemang som så många människor, såväl forskare som beslutsfattare och politiker, har visat. Nätverken utvecklades snabbt. Idag finns ett 70-tal personer i ett nationellt forskarnätverk och över 35 ledande experter och forskare i ett internationellt forskarnätverk. Det genomförs över 40 seminarier och konferenser årligen samt delas ut tre olika priser – bl a det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research. Entreprenörskapsforum samarbetar med ett flertal lokala, regionala, nationella och internationella organisationer samt har en omfattande publikation av rapporter, skrifter och populärversioner.

I januari 2015 tillträdde Johan Eklund, professor Jönköpings internationella handelshögskola, som ny vd vid Entreprenörskapsforum. Pontus Braunerhjelm är kvar på halvtid som forskningsledare.

Det har helt enkelt visat sig att de ursprungliga idéerna från början av 90-talet håller än idag: det finns helt enkelt behov av en kunskapsspridande organisation som verkar för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovation i Sverige!