Entreprenörskapsforum söker praktikant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vårterminen 2018 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller samhällsvetenskap med intresse av att synas i sociala medier med Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation som initierar, bedriver och kommunicerar forskning inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet. Huvuduppgiften, att utgöra en länk mellan teori och praktik, innebär kommunikation av kunskap baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare på alla nivåer. Vårt arbete innebär kontinuerligt deltagande i det offentliga samtalet i form av artiklar, publikationer, seminarier och konferenser. Detta content behöver spridas i sociala medier. Har du möjlighet att hjälpa oss?

Din bakgrund
Du bör befinna dig i den senare delen av dina studier vid universitet/högskola företrädesvis med inriktning mot journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och/eller samhällsvetenskap. Det är en självklarhet att du har god vana av sociala medier och ett intresse av att sprida kännedomen om Entreprenörskapsforums verksamhet här. Praktiken bör ingå som en del i din utbildning och tillstyrkas av ditt lärosäte.

Vi tror att du har: 

 • god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • goda kunskaper i engelska
 • hög IT- och sociala medier-kompetens
 • god organisatorisk förmåga
 • intresse för den samhällsekonomiska debatten

Vi tror att du kan: 

 • bistå i uppdateringen om Entreprenörskapsforum i sociala medier
 • uppdatera befintliga sociala medie-strategier
 • skriva artiklar/referat från seminarier och konferenser
 • språkgranska och korrekturläsa artiklar och rapporter både på engelska och svenska
 • bidra i genomförandet av Entreprenörskapsforums seminarier och konferenser
 • bidra vid kansli- och idémöten

Vi vet att du får: 

 • än bättre sociala medier-skills
 • ett brett nätverk
 • ta del av högaktuell forskning
 • vara med och bidra till samhällsdebatten
 • goda projektledaregenskaper

Intresseanmälan
Du ansöker genom att skicka brev och CV till Pernilla Norlin. Praktikperioden omfattar 20 veckor under vårterminen 2018 med start i mitten/slutet av januari eller enligt överenskommelse. Ekonomisk ersättning utgår inte. Vi behöver din ansökan senast den  12 januari.

 

Följ oss på: