Möt Philip, Entreprenörskapsforums kommunikativa praktikant!


Under våren 2017 kommer Philip Zetterlund att förstärka Entreprenörskapsforums kommunikationsavdelning som praktikant. Philips främsta uppgift i organisationen blir att stödja kommunikationsavdelningens arbete genom att bland annat ta fram artiklar och referat. I sin roll som praktikant kommer Philip även att närvara vid de seminarier och konferenser som Entreprenörskapsforum arrangerar.

– Jag tror att mitt ständigt växande samhällsintresse och nyfikenhet kan växa sig ännu större i en så pass spännande omgivning, säger Philip. I en organisation som Entreprenörskapsforum, en aktiv deltagare i det offentliga samtalet, ställs höga krav på kommunikationen, både internt och externt. Detta hoppas jag att jag kan lära mig mycket av.

Philip har de senaste tre åren studerat samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet med inriktning på Medie- och Kommunikationsvetenskap och avslutar nu sina studier med en termin som praktikant på Entreprenörskapsforum.

– Att få avsluta mina kandidatstudier med praktik blir en perfekt övergång från studentlivet in i arbetslivet. När jag såg att Entreprenörskapsforum sökte en praktikant kändes det som en perfekt organisation för att nyttja mina kunskaper och framförallt utveckla dem vidare.

Duktiga och engagerade entreprenörer har genom historien utvecklat och skapat den värld vi lever i idag, menar Philip, därför känns Entreprenörskapsforums arbete med ta fram och sprida forskning för att främja och underlätta entreprenörskap viktigt.