Joakim Wincent – Unga forskarpriset 2010

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2010 tilldelas i år docent Joakim Wincent, verksam vid forskningsämnet Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet, samt vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

img_ungtpris_WincentJoakim Wincent disputerade 2006 med en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag. Hans intresse för samverkan och nätverk kombineras också med ett forskarintresse för entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entreprenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar sina företag.

I priskommitténs motivering står:

”Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare tilldelas i år Docent Joakim Wincent, verksam vid forskningsämnet Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet, samt vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han disputerade 2006 med en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag, och uppvisar i dag en imponerande produktivitet när det gäller vetenskapliga artiklar och andra publikationer. Joakim har redan mottagit ett flertal prestigefyllda utmärkelser för sina prestationer vid internationella konferenser. Särskilt bör i sammanhanget nämnas pris för bästa konceptuella manuskript och ”best paper” vid Academy of Management, samt det faktum att han i sommar fått ett samförfattat manus publicerat i Academy of Management Review – en tidskrift där endast någon enstaka svensk fått sina alster publicerade genom åren.

Hans intresse för samverkan och nätverk (där inte minst frågeställningen hur mindre företag skall strukturera sina nätverk och välja partners för att förbättra sin konkurrenssituation med hjälp av samverkan utgjort ett särskilt intresseområde) kombineras med ett forskarintresse också för entreprenören som individ, där han identifierat den passion som många entreprenörer drivs av, vilka kognitiva och beteendemässiga effekter som denna passion manifesteras i, samt hur entreprenörer kan hantera en många gånger extrem arbetsroll när de grundar sina företag. I en kommande artikel i Organizational Research Methods utvecklar han i en samförfattad artikel en teknik för att uppskatta s.k. ”arbitrage opportunities”; ett teoretiskt begrepp som tidigare entreprenörskapsforskning inte lyckats operationalisera.

Joakim har under sin hittillsvarande forskarkarriär således uppvisat stor talang och skicklighet i forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling. Han har med ett imponerande antal betydelsefulla forskningsresultat lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som andra en bredare krets personer som är intresserade av företagandets villkor.”

Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas ut årligen sedan 2003 till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

_

pdfIconLäs Joakim Wincents essä över det område som hans avhandling bygger på.

_