Kristina Nyström – Unga forskarpriset 2009

Kristina Nyström, verksam vid KTH och Ratioinstitutet, tilldelades 2009 års Unga forskarpris som årligen utdelas till en ung svensk forskare som gjort utmärkande insatser inom entreprenörskapsfältet. Priset är på 50 000 kr. Vid prisutdelningen hette priset fortfarande FSF- NUTEK-Priset.

img_priser_K_NystromHur föds och dör ett företag? Kristina Nyström disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2006 med en avhandling om näringslivsdynamik, med fokus på start och nedläggning av företag i den svenska ekonomin. Sedan 2007 är hon biträdande lektor i nationalekonomi vid KTH och även verksam vid Ratioinstitutet.

Den 28 januari 2009 mottog Kristina Nyström det Unga forskarpriset som sedan 2003 utdelas till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Kristina Nyström får det prestigefyllda priset för sin forskning om näringslivsdynamik. Ett viktigt fynd i hennes forskning är att företag startar och överlever enligt samma grundläggande mönster i olika delar av landet. Samtidigt går det att skönja skillnader mellan näringsstrukturer i olika regioner.

– Nyström visar i sin forskning att kopplingen till utbildning och den geografiska närheten till kunskap är viktiga faktorer för vår förståelse av entreprenörskapets anatomi, säger professor Magnus Henrekson, ordförande i priskommittén.

Nyströms forskning riktar också ljuset mot entreprenörskapets och nyföretagandets bidrag till ekonomisk tillväxt. Två år efter sin disputation har Kristina Nyström en omfattande publicering i internationella tidskrifter. Ungt forskarpris deladess ut vid Entreprenörskapsforums Småföretagsdagar i Örebro den 28 januari.

pdfIconLäs Kristina Nyströms essä över det område som hennes avhandling bygger på.