2007:18″Entreprenörskap och företagsklimat – en studie av attityder i Västernorrlands län”