2007:2 ”Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag – huvudrapport ”