2008:1 ”Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet”