Så skulle det kunna bli – Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem