Sysselsättningsindex 2009 – Dynamik och tillväxt på lokala arbetsmarknader