Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap – regional utveckling i en polariserad tid