Den svaga länken – Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet