Det svenska musikundret – Små företag på en global arena