Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden