Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?