Finansmarknadens regleringar – Lärdomar för välfärdssektorerna?