Grad av självförsörjning – beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige