Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft