Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital Mikaela Backman