Studiedestination Sverige – Privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft