Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen?