Swedish Economic Forum Report 2012 – Entreprenörskap, normer och konjunkturcykler