Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård