Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

img_fs_2009_2.jpg”Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag” är en ny studie genomförd av Forum för småföretagsforskning där nya och unga företags behov av rådgivning studeras. Närmare 3000 nya företag som startade 2005 och 2008 har intervjuats. Undersökningen omfattar företagare i Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Örebro samt Västernorrlands län.

Resultaten visar att efterfrågan på rådgivning är som störst i företagens tidiga faser för att minska när företagen är några år gamla.Men det är bara två av tio nya och unga företagare som uppger sig ha behov av rådgivning från offentliga aktörer somALMI Företagspartner, Nyföretagarcentrum eller kommunernas näringslivskontor. Sex av tio tar dock hjälp av Skatteverket, banker och revisorer. Lika ofta får de råd av andra företagare, släkt och vänner.

Av de rådgivningsinsatser som görs idag går en större andel till företag med långsiktig överlevnadsförmåga. Studien visar att det är unga och utlandsfödda företagare som i högre utsträckning än andra företagare kan försörja sig på sitt företagande. Dessutom arbetar de fler timmar och har fler anställda än andra. Drygt varannan företagare i studien kan, trots krisen, försörja sig på sin verksamhet. Sammantaget visar resultaten att offentliga rådgivningsaktörer spelar en begränsad men ändå betydelsefull roll.

Anders Lundström & Anna Kremel
FSF 2009:2
ISBN:91-89301-29-3
Sid: 125
Språk: Svenska

Ladda ned rapporten:
pdfIcon_Sammanfattning (.pdf)
_pdfIconHela rapporten (.pdf)