Entreprenörskaps- och innovationspolitik i ett internationellt perspektiv

img_fr_2009_ipregProjektet IPREG syftar till att med hjälp av uppbyggda nätverk i europeiska länder bedriva projekt inom området entreprenörskaps- och innovationspolitik. Anders Lundström analyserar och beskriver i en ny rapport vilka förändringar som kan förväntas på området i framtiden. Rapporten baseras på resultat från Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Norge, Polen, Tjeckien, Spanien, Storbritannien samt Sverige. Rapportens sammanfattning pekar på att det saknas kunskaper om genomförda policyinsatsers effekter samt uppgifter om hur stora resurser som satsas årligen i olika länder.

Föregående år genomfördes en kartläggning avseende vilka åtgärder som länder arbetar med inom dessa politikområden. Resultaten har presenterats i en rad rapporter samt vid ett antal nationella och internationella seminarier. I Appendix till denna rapport finns en lista över publicerade rapporter.

Projektet har kunnat genomföras tack vare finansiellt stöd från KK-stiftelsen, Tillväxtverket samt VINNOVA.

Ladda ned rapporten:
pdfIconEntreprenörskaps- och innovationspolitik i ett internationellt perspektiv