Entreprenörskapsforums Sysselsättningsindex 2009

img_fr_sysselsattindex09Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex presenteras för andra året i rad. Indexet är en kartläggning av hur sysselsättningen förändrats på kommunal- och länsnivå samt var och hur sysselsättning skapas och försvinner. Syftet är att beskriva de lokala arbetsmarknadernas utveckling och dynamik.

I rapporten rangordnas kommunernas arbetsmarknader efter nettoförändringar i det privata näringslivet. Med nettoförändringar avses sysselsättningsökningar i nya och existerande företag minskat med neddragning av sysselsättning i existerande och nedlagda företag. Samma statistik har även utnyttjas för att studera det lokala näringslivets dynamik (bruttoförändringar). Vidare visas hur sysselsättningsförändringar fördelas med avseende på arbetsställenas storlek. Nytt för i år är att sysselsättningsutvecklingen har fördelats på branscher med avseende på deras forsknings- och utvecklingsintensitet samt andel högutbildade. Utifrån detta har det privat näringslivet indelats i kunskapsintensiv respektive övrig verksamhet.

Anna Kremel
2009:3
Sid: 48
Språk: Svenska

Ladda ned rapporten:

pdfIconEntreprenörskapsforums Sysselsättningsindex 2009

>>>Ladda ned Excelfil med fullständig data kommun för kommun