Swedish Economic Forum Report 2013

SEF_top_WEBB13-11-27

Bill Gates och Microsoft, Steve Jobs och Apple, Sam Walton och Walmart, bröderna Rausing och Tetrapak, Ingvar Kamprad och IKEA, Stefan Persson och H&M. I modern ekonomisk historia går det inte att förbise entreprenörens centrala roll i den samhällsekonomiska utvecklingen. Kan förmågan att utveckla, kommersialisera och tillämpa ny kunskap förbättras genom institutionernas utformning?

Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på institutioner, lagar och regelverk som främjar ett produktivt entreprenörskap och en uthållig ekonomisk tillväxt. Entreprenörskapsforum presenterar för femte året i rad en forskningspublikation i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapportserien bidrar till att fördjupa samhällsdebatten genom djuplodande analyser och policyrekommendationer. Analyserna har ett entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfokus kopplat till samhällsekonomiska effekter.

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2013 är Martin Andersson, professor Lunds universitet, Pontus Braunerhjelm (red.), vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, Anders Broström, tekn dr KTH, Magnus Henrekson, vd och professor IFN, Tino Sanandaji, ekon dr IFN, Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH och Joacim Tåg, ekon dr IFN.