Small Business Access to Credit: Yesterday, Today and Tomorrow

img_wp_dennis2008I det första numret i en ny serie Working Papers från Entreprenörskapsforum fokuserar författaren William Dennis, NFIB Research Foundation USA, på amerikanska SMEs upplevelser av tillgängligheten på kapital de senaste 30 åren. Dennis visar att det skett förändringar som leder till policyimplikationer som är relevanta för många andra länder.

pdfIconSmall Business Access to Credit