Universitetsrankningars betydelse

Listor som rankar universiteten blir allt fler och allt viktigare. En av de främsta produceras av Jiao Tong-universitetet i Shanghai och omfattar 12 000 lärosäten i hela världen. Hur ställer sig universiteten själva till rankningslistorna och vad säger Utbildningsdepartementet om saken? Vad tycker finansiärer som Vetenskapsrådet? Det diskuterades nyligen på ett seminarium på Lunds universitet.

IMG_6665
Ron Boschma

Intresset var stort och konferenslokalen i universitetshuset i Lund var mer än överfull när Ron Boschma, professor och föreståndare för tioårsfirande CIRCLE, inledde. Han konstaterade att Jiao Tong-rankningen visserligen är den mest kända, men att rankningslistan Time Higher Education röner stort intresse i media. Är det då bra med rankninglistor? Ron Boschma lyfte fram argument både för och emot.

– Universiteten rankas ofta i sin helhet, medan mycket av det rankningsmeriterande arbetet egentligen sker ute på institutionerna.

Går det att jämföra ett universitet med ett annat – eller är olikheterna för stora för att rankningen ska bli rättvisande? frågade Ron Boschma vidare.

– Många rankningslistor är forskningstunga, en del listar Nobelpristagare och vissa har väldigt mycket fokus på sådant som hände förr medan det nutida arbetet knappt värderas alls.

Seminariet bestod av två delar, där den första delen inriktades mot olika typer av rankningslistor och den andra mot vad listorna faktiskt innebär i praktiken för universitet, forskare och studenter.

IMG_6669
Pontus Braunerhjelm

Först upp i talarstolen var Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH. Han menade att vi är besatta av rankningar. Enligt den nyligen presenterade rankningen från Jiao Tong-universitetet dominerar USA, åtta amerikanska universitet ligger på tio i topp-listan.

– Sverige är starkt bland annat inom ingenjörsvetenskap, medicin och fysik. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige bra till, men Nederländerna och Schweiz ligger före.

IMG_6678
Don Westerheiden

Don Westerheijden, Senior Research Associate vid Twente University, talade om U-Multirank, ett EU-finansierat användardrivet system för att jämföra universitet med varandra. Han menade att insikten om att många rankningslistor ger utbildningsanstalter som publicerar många artiklar på engelska en bättre position.

– Med U-Multirank är tanken att detta inte ska ha någon större effekt, och fokus för systemet är att användare själva ska kunna skapa listor baserade på personliga preferenser.

Första rankningen genomfördes i år och omfattar 850 utbildningsinstitut, 1000 fakulteter, 5000 utbildningsprogram i 74 länder.

IMG_6687
Koen Frenken

Koen Frenken, professor CIRCLE och Utrecht University, fokuserade på CWTS Leiden Ranking, ett forskningstungt index för 750 universitet i hela världen. Han lyfte fram för- och nackdelar och konstaterade bl a att det är stora skillnader mellan olika länder, men att stora universitet och tekniskt inriktade lärosäten generellt sett ligger bra till i denna rankningslista.

– På vissa ställen, bland annat i Frankrike, har detta lett till att flera lärosäten har gått ihop – för att på så vis få bättre rankningspoäng.

I en paneldebatt möttes statssekreterare Peter Honeth, Olof Ejermo, docent CIRCLE, samt Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet.

IMG_6705
Peter Honeth

Peter Honeth hävdade att engelsktalande universitet har en viss fördel, och att vetenskapliga citeringar är ett bra sätt att mäta framgång på forskarnivå. Däremot menade han att antalet Nobelpristagare som ett lärosäte haft 40-50 år tidigare inte säger någonting om hur kvaliteten är idag.

–  När det gäller utbildningskvalitet är det minst sagt supersvårt att hitta lämpliga instrument för sådan mätning.

IMG_6710
Sven Stafström

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, spådde att det kommer ännu fler rankningar framöver. Han hoppades dock att kvaliteten på dem blir bättre än i nuläget. Den främsta målgruppen för rankningslistor är, enligt honom, studenter – för forskare vet redan var den största konkurrensen finns.

– Vetenskapsrådet vill gärna att forskare publicerar alster i öppna databaser, men samtidigt att det kan det vara hämmande för rankningsändamål.

IMG_6724
Olof Ejermo

Olof Ejermo poängterade att det är problematiskt att bara använda citeringar som indikatorer. Han talade bl a om de oanvända möjligheterna med att använda registerdata som interaktionsindikatorer.

IMG_6765
Anders Malmberg

Efter en kaffepaus talade Anders Malmberg, professor i geografi och prorektor vid Uppsala universitet. Han lyfte fram den norska modellen där forskare får poäng för att publicera böcker. Per Eriksson, rektor Lunds universitet, konstaterade att de i Asien tror starkt på rankningslistor.

– I studentrekryteringssammanhang behöver vi anpassa oss efter det – vare sig vi vill eller inte.

Anders Malmberg pratade också om rankningen som Universitas 21 tagit fram där LU ligger på andra plats.

IMG_6790
Charles Edquist

I den sista paneldebatten möttes Charles Edquist, professor CIRCLE, Sylvia Schwaag Seger,  direktör internationell strategi, Vinnova och Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet.

Charles Edquist var tydlig med att han enbart ser citeringar som framgångsfaktorer.

– Rankning borde i högre utsträckning utgå från enskilda individers insatser snarare än på institutions-, fakultets-, eller universitetsnivå.

Sven Stafström flikade in att det pågår mycket forskning kring citeringar.

– Vi bör hålla utkik efter detta när resultaten börjar trilla in.

IMG_6774
Sylvia Schwaag Seger

Sylvia Schwaag Seger menade att svenska universitet borde samarbeta mer för att locka internationella studenter till Sverige.

– Många alumner tittar på rankningslistor för att se hur sina alma mater ligger till. Ligger de bra till så återkommer ofta alumnerna i olika former.


Se alla bilder från seminariet


Filmer från seminariet:

Sven Stafström om universitetsranking

Per Eriksson om universitetsranking

Elisabet Hammaburg om universitetsranking

Olof Ejermo om universitetsranking

Ron Boschma om universitetsranking

Peter Honeth om universitetsranking

Anders Malmberg om universitetsranking

Koen Franken om universitetsranking

 

Spellista med alla filmer

 

Följ oss på: