Working papers (DEV)


Entreprenörskapsforums working papers är en akademisk publikationsserie med entreprenörskap, innovation och småföretagande i fokus. De seminariegranskade och policyrelevanta studierna publiceras nedan.


 

Skriver du ett working paper om entreprenörskap, innovation eller småföretagande? Då kan du bidra till Entreprenörskapsforums WP-serie!

Entreprenörskapsforums working papers är en akademisk publikationsserie med entreprenörskap, innovation och småföretagande i fokus. De seminariegranskade och policyrelevanta studierna publiceras och marknadsförs på Entreprenörskapsforums webbplats.

Ett working paper i Entreprenörskapsforums WP-serie ska:

  • Behandla frågor kring entreprenörskap, innovation och/eller småföretagande
  • Vara policyrelevant, gärna med policyrekommendationer och sammanfattande slutsatser
  • Vara seminariegranskat på hemmainstitutionen
  • Ha ett omfång på max 50 sidor, dvs ca 100 000-150 000 tecken inkl blanksteg
  • Vara nyskrivet
  • Ha en författare på lägst doktorandnivå
  • Vara skrivet på svenska eller engelska

Antagna working papers serienumreras och sätts i Entreprenörskapsforums WP-mall. Entreprenörskapsforum ansvarar för att publicera, organisera och marknadsföra WP-serien.

Mejla ditt WP till: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum.