Filantropins och kulturens roll för samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga  inom kulturområdet. Under Swedish Philanthropy Summit 2019 diskuteras vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga. Medverkar gör bl.a. Nina Beckmann, vd Grafikens hus, Michael Fritsch, professor Friedrich Schiller Jena Universitet och Lennart Grebelius, entreprenör och filantrop.