SWEDISH ECONOMIC FORUM 2018
22 november i Stockholm

SWEDISH ECONOMIC FORUM 2018

22 november i Stockholm

HUR ENTREPRENÖRIELLA ÄR SVENSKARNA?
Ta del av GEM-resultaten!

HUR ENTREPRENÖRIELLA ÄR SVENSKARNA?

Ta del av GEM-resultaten!

VILL NI FRÄMJA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ENTREPRENÖRSKAP?
Läs Entreprenörskapsforums policyförslag!

VILL NI FRÄMJA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ENTREPRENÖRSKAP?

Läs Entreprenörskapsforums policyförslag!

TRÖTT PÅ DECKARE?
Ladda ned en forskningsrapport!

TRÖTT PÅ DECKARE?

Ladda ned en forskningsrapport!

18-09-19

Mjukvara – den osynliga grundbulten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg deltog på BusinessForum Industri 2018 som anordnades av Volvo Cars, Techtank och Sydsvenska Handelskammaren för att prata om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Föredraget byggde på en rapport som Wernberg författat tillsammans med Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, på uppdrag av Swedsoft. 

LÄS MER
18-09-18

GEM: Regioner med entreprenörer lockar till sig fler nya företag

I Örebro län har entreprenörskapet ökat och 7,3 procent av invånarna är engagerade i att starta eller driva ett ungt företag enligt senaste Global Entrepreneurship Monitor. Men det finns möjligheter för regionala och lokala aktörer att förbättra entreprenörsklimatet ytterligare skriver GEM-teamet, som leds av Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, i Nerikes Allehanda.

LÄS MER
18-09-18

Braunerhjelm m fl: Nästa regering måste investera mer i kunskap

Fem förslag för att fortsatt stärka svensk konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation levereras av nio företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inklusive Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, på DI Debatt. De lyfter bl.a. ökad autonomi för universitet och högskolor, ökade incitament för akademin att samverka med näringsliv och offentlig sektor och en grund- och gymnasieskola i internationell toppklass.

LÄS MER
18-09-17

Regleringar hämmar konkurrens

I artikeln ”Product regulations and persistence of profits: OECD evidence” nyligen publicerad i Journal of Regulatory Economics visar Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi att produktmarknadsregleringar resulterar i en snedfördelning av resurser.

LÄS MER
18-09-13

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Den 11 september höll Max Nathan, vice vd och forskare vid What Works Centre for Local Economic Growth (WWG), en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Han delade med sig av sina erfarenheter av policyutvärdering. Vad bör mätas och vad är en effektiv policy? En diskussion panelen entusiastiskt hakade på.

LÄS MER
18-09-12

Dags att nominera till Unga forskarpriset 2019!

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskaps-forum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. Passa på att nominera fram till den 12 november!

LÄS MER