VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING
Allt om projektet "Integration Sverige"

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING

Allt om projektet "Integration Sverige"

PODD: FORSKNING OM FÖRNYELSE
De senaste forskningsresultaten om entreprenörskap och innovation

PODD: FORSKNING OM FÖRNYELSE

De senaste forskningsresultaten om entreprenörskap och innovation

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE
Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH
Världens största entreprenörskapsforskningspris

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH

Världens största entreprenörskapsforskningspris

21-07-19

Debatt: Långsiktiga reformer krävs för att stärka entreprenörskapet

I Västerbottens-Kuriren skriver fyra artikelförfattare om hur entreprenörskapet i de svenska regionerna ser ut och hur  det har påverkats av pandemin. Västerbottens län har endast två procent entreprenörer och i bottenligan följer Västernorrlands (3,7 procent). De regionala skillnaderna i entreprenörskapsnivå kommer att bestå även när ekonomin återhämtar sig.

LÄS MER
21-07-05

Lär känna Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars verksamhet kan sammanfattas i tre ledord: Forskning – Nätverk – Debatt. Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor som rör entreprenörskap och innovation. Se filmen om oss!

LÄS MER
21-07-02

Sommarhälsningar från Entreprenörskapsforum

Sommarledigheten är i sikte och värmen har vi redan fått känna av. För dig som gärna tar del av färska forskningsresultat från hängmattan har jag ett antal tips:   – Självförsörjning har blivit ordet på mångas läppar sedan Entreprenörskapsforum lanserade ett integrationspolitiskt ramverk med just självförsörjning som mål.

LÄS MER
21-07-02

Lyssna i hängmattan: Forskning om förnyelse

I Entreprenörskapsforums podd Forskning om förnyelse diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Aktuella författare delar med sig av analyser, resultat och spaningar. Lyssna nu!

LÄS MER
21-07-02

Integration Sverige på Di Debatt

Den låga självförsörjningsgraden hos utrikes födda beräknas påverka statsutgifterna väsentligt. Det skriver Janerik Larsson, tidigare vice vd Svenskt Näringsliv, på Di Debatt och hänvisar till slutrapporten i projektet Integration Sverige. Han lyfter att den viktigaste debatten om pensionerna bör vara hur man ska få utrikes födda i arbete.

LÄS MER
21-06-30

Ny rapport: Nystart för Sverige med idéburen arbetsmarknad

Med nya initiativ och politisk förändringsvilja kan svensk ekonomi få en blomstrande idéburen arbetsmarknad. Det nationella handlingsutrymmet för civilsamhällets aktörer att agera på arbetsmarknaden och utföra välfärdstjänster är praktiskt taget obegränsat. Utmaningen ligger i att den tredje sektorn i Sverige är outvecklad i ett nordiskt och europeiskt perspektiv.

LÄS MER