VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING
Allt om projektet "Integration Sverige"

VÄGAR TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING

Allt om projektet "Integration Sverige"

NY PODD: FORSKNING OM FÖRNYELSE
De senaste forskningsresultaten om entreprenörskap och innovation

NY PODD: FORSKNING OM FÖRNYELSE

De senaste forskningsresultaten om entreprenörskap och innovation

Sveriges konkurrenskraft och långsiktiga välstånd
SWEDISH ECONOMIC FORUM 2020

Sveriges konkurrenskraft och långsiktiga välstånd

SWEDISH ECONOMIC FORUM 2020

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin
Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020
Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020

Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

21-01-14

Tänk om pandemin inte tar slut?

Tänk om… pandemin inte tar slut? Tänk om… AI handlar om mer än automatisering? Dessa frågor ställer sig Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg i en forskarspaning utgiven av Svenska Stadskärnors Forskningsråd. I den ger ett antal forskare en kontrafaktisk beskrivning om stadens utveckling.

LÄS MER
21-01-13

Braunerhjelm om utvärderingar av näringspolitiken

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger i Dagens Industri att regeringen ska återkomma i vår om åtgärder som ska lösa problemen med utvärderingar av näringspolitiken. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm fastställde detta i den av regeringen initierade Entreprenörskaps-utredningen redan 2016. Då fastställdes att myndigheter som betalar ut statliga miljardstöd inte vet vilka program som gör mest nytta.

LÄS MER
21-01-12

Ny webb: Allt om Integration Sverige

Nu finns en ny webbsida över projektet ”Integration Sverige” som initierats av Entreprenörskapsforum för att skapa ett samlat underlag för att bättre förstå problematiken kopplad till utanförskapet i Sverige och leverera forskningsgrundade policyförslag för hur detta kan brytas. Ta del av de mest prioriterade åtgärderna som lyfts fram i projektet, rapporter och debatt.

LÄS MER
21-01-07

Dan Olofsson i Helsingborgs Dagblad om gig- och delningsekonomin

I dagens HD skriver IT-entreprenören Dan Olofsson om gig- och delningsekonomin och hänvisar till Entreprenörskapsforum. Han efterlyser en soloföretagsreform med en enkel schablonbeskattning där jobb och ersättningar hanteras via en app som ett led i att minska det ekonomiska utanförskapet bland utrikes födda.

LÄS MER
21-01-05

Debatt: Dags att ta tag i utbyggnaden av bredband

Pernilla Johansson, seniorekonom Swedbank, medverkade i Swedish Economic Forum Report 2020. Nu skriver hon i Norrtelje Tidning att det bästa regionala och kommunala beslutsfattare kan göra för att stärka regional konkurrenskraft är att skapa goda förutsättningar för den omvandling coronakrisen för med sig. Fokus bör ligga på kompetens och infrastruktur inklusive bredband.

LÄS MER
21-01-03

Ny podd: Forskning om förnyelse

I Entreprenörskapsforums nya podd Forskning om förnyelse diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Serien har rivstartats med intervjuer av författarna till Swedish Economic Forum Report 2020.

LÄS MER