INTERVJUSERIE – EKONOMIN UNDER PANDEMIN
Entreprenörskapsforum intervjuar ett antal experter

INTERVJUSERIE – EKONOMIN UNDER PANDEMIN

Entreprenörskapsforum intervjuar ett antal experter

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin
Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Kunskap för väl underbyggda beslut
Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2019

Kunskap för väl underbyggda beslut

Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2019

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020
Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020

Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

20-10-01

Cybersäkerhet avgörande för svensk konkurrenskraft

Idag, den 1 oktober, inleds EU:s cybersäkerhetsmånad. För Sveriges del finns många utmaningar. En färsk rapport från Entreprenörskapsforum visar att trots ökade hot har endast hälften av företagen inom tillverkningsindustrin en cybersäkerhetsstrategi. För att Sverige ska behålla och öka sin innovationskraft krävs ett mer effektivt cybersäkerhetsarbete som omfattar både försvar, ekonomi och samhälle. I Cybersäkerhet […]

LÄS MER
20-09-25

Entreprenörskapsforum på Digital@Idag

Den 2 oktober samarrangerar Entreprenörskapsforum två inslag på Digital@Idag, en nationell temadag för att inspirera till digital utveckling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar står i centrum. Bland annat diskuteras digitaliseringens roll i den ekonomiska återhämtningen samt hur tekniken kommer att påverka framtidens arbete.

LÄS MER
20-09-23

Lär av grannländerna för bättre integration

Alltför få av de utrikes födda som kommit till Sverige på senare tid har jobb. Det är hög tid att Sverige lär från grannländerna om hur integrationen kan bli bättre och hur fler med flyktingbakgrund kan försörja sig själva, skriver författaren till en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Förslag till åtgärder listas med fokus på den […]

LÄS MER
20-09-22

Sverige riskerar gå miste om nästa Einstein

Ett land ökar sin totala innovationspotential genom att investera i forskarutbildning inom natur- och teknikämnen samtidigt som satsningar görs för att innovationsverksamhet blir mer inkluderande. Det skriver John Källström i Altinget med anledning av en ny rapport där han bland annat visar att kvinnliga uppfinnare har särskild stark effekt på sannolikheten att barnen blir uppfinnare.

LÄS MER
20-09-21

Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi

Den digitala tekniken har gjort det möjligt att arbeta både snabbare och effektivare men innebär även nya risker och sårbarheter. Vad händer när säkerheten inte fungerar och hur förberedda är svenska företag på cyberangrepp eller spionage? Den 1 oktober lanserar Entreprenörskapsforum rapporten Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi, skriven av Ulrik Franke, senior forskare vid RISE.

LÄS MER