INTERVJUSERIE – EKONOMIN UNDER PANDEMIN
Entreprenörskapsforum intervjuar ett antal experter

INTERVJUSERIE – EKONOMIN UNDER PANDEMIN

Entreprenörskapsforum intervjuar ett antal experter

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin
Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Vilka åtgärder och reformer behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning?

Kunskap för väl underbyggda beslut
Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2019

Kunskap för väl underbyggda beslut

Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2019

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020
Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH 2020

Årets pris tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland

20-09-23

Lär av grannländerna för bättre integration

Alltför få av de utrikes födda som kommit till Sverige på senare tid har jobb. Det är hög tid att Sverige lär från grannländerna om hur integrationen kan bli bättre och hur fler med flyktingbakgrund kan försörja sig själva, skriver författaren till en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Förslag till åtgärder listas med fokus på den […]

LÄS MER
20-09-22

Sverige riskerar gå miste om nästa Einstein

Ett land ökar sin totala innovationspotential genom att investera i forskarutbildning inom natur- och teknikämnen samtidigt som satsningar görs för att innovationsverksamhet blir mer inkluderande. Det skriver John Källström i Altinget med anledning av en ny rapport där han bland annat visar att kvinnliga uppfinnare har särskild stark effekt på sannolikheten att barnen blir uppfinnare.

LÄS MER
20-09-21

Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi

Den digitala tekniken har gjort det möjligt att arbeta både snabbare och effektivare men innebär även nya risker och sårbarheter. Vad händer när säkerheten inte fungerar och hur förberedda är svenska företag på cyberangrepp eller spionage? Den 1 oktober lanserar Entreprenörskapsforum rapporten Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi, skriven av Ulrik Franke, senior forskare vid RISE.

LÄS MER
20-09-17

Migration och välfärdsstaten i Europa

Nu finns Johan Eklund och Pontus Braunerhjelms kapitel i Europaperspektivs antologi “EU i en världsordning under omvandling” på engelska. De diskuterar vilka ekonomiska konsekvenser som kan förväntas av migration på den europeiska välfärdsstaten samt om de mest utbyggda välfärdsstaterna i Europa kommer att behålla sin karaktär eller om välfärden i större utsträckning måste differentieras.

LÄS MER
20-09-16

Filantropi – kärlek till människan och samhälleligt riskkapital

Intresset för filantropi har ökat betydligt samtidigt som filantropin genomgått stora förändringar. Det skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johanna Palmberg i senaste numret av Ekonomisk Debatt. Bland annat visar de att fler ger tidigare i livet, att fokus ökat vad gäller effekt och mätbarhet samt att intresset för samhällsförändring generellt har ökat.

LÄS MER