Nätverk

Med ambitionen att vara en naturlig mötesplats för kunskapsinhämtning och -spridning i entreprenörskapsfrågor utgör våra nätverk en bärande del i verksamheten. Inom ramen för Entreprenörskapsforums verksamhet finns flera nätverksgrupper bestående av både nationella och internationella forskare och beslutsfattare.

 

Filantropiskt forum

Tydliggör i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Forumet är även en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi.

Entreprenörskapets vänner

Entreprenörskapets vänner har via Entreprenörskapsforum initierat projektet Integration Sverige för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området.

Task force för stärkt svensk konkurrenskraft

Syftet med gruppen är vara ett nätverk med aktiva intressenter för att bidra och utveckla svensk konkurrenskraft genom forskning, analys och debatt.

 

Forskarnätverk

Entreprenörskapsforums forskarnätverk omfattar svenska och internationella forskare inom företagsekonomi eller nationalekonomi inriktade mot entreprenörskap och innovation.