Nätverk

Filantropiskt forum
Tydliggör i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Forumet är även en plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi

 

LÄS MER

Näringspolitiskt forum
Viktiga näringspolitiska aktörer samlas för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling.

 

LÄS MER

Regionalpolititiskt forum
Fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt.

 

 

LÄS MER

 

Följ oss på: