Priser

Entreprenörskapsforum delar årligen ut två forskningspriser. Det globala forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research samt det nationella Unga forskarpriset. Pristagarna utses av en oberoende priskommitté.

Global Award for Entrepreneurship Research

Sedan grundandet 1996 har Global Award for Entrepreneurship Research blivit etablerat som det främsta globala priset för forskning om entreprenörskap. Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse, och består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Entreprenörskapsforum är instiftare och arrangör till priset, med stöd från Vinnova och IVA.

2024 års pris tilldelas tilldelas Robert Baron, professor vid Oklahoma State University och Michael Frese, professor vid Asia School of Business och Leuphana University of Lueneburg. De får priset för sin banbrytande forskning om entreprenörskapets psykologiska fundament.

Läs mer

Unga forskarpriset

Unga forskarpriset 2023 tilldelas ekonomie doktor Johan Karlsson som vid nomineringen var postdoktor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han prisas för sin forskning om familjeföretag och hinder för tillväxt.

Priset på 150 000 kr delas ut årligen sedan 2003 för att premiera forskning om ekonomisk förnyelse och entreprenörskap, samt att stimulera och uppmärksamma unga forskare som forskar och verkar i Sverige. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

Pristagaren ska ha utmärkt sig genom sitt akademiska arbete, disputerat högst sex år innan det år hen utses och vara högst 40 år gammal det år priset delas ut.

Läs mer