Unga forskarpriset

För att premiera högklassig forskning om ekonomisk förnyelse och entreprenörskap, samt att stimulera och uppmärksamma unga forskare som forskar och verkar i Sverige delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Detta görs genom att årligen utse en pristagare som är akademiskt verksam i Sverige och som har lämnat betydande bidrag till forskning inom de ekonomiska vetenskaper som berör entreprenörskap. Priset är ett komplement till det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research.


Relevanta teman som kan belönas inkluderar forskning som belyser:

  • de miljöer och organisationer där entreprenörskap bedrivs
  • institutionella förutsättningar för entreprenörskap och/eller innovation
  • företagandets dynamik (entry, exit, fusioner, mm)
  • entreprenöriella egenskaper och färdigheter
  • entreprenöriella processer och innovationsprocesser
  • entreprenören och entreprenörskapet i ett samhällsperspektiv, ett geografiskt perspektiv eller ett branschperspektiv

Vem kan få priset?

Behörig att nomineras till Unga forskarpriset är den som disputerat högst sex år innan det år hen utses (till exempel: om en pristagare utses 2023 får denne ha disputerat tidigast 2017). För varje barn en pristagare har fått sedan disputationen får ett år läggas till. Dock får pristagaren vara högst 40 år gammal det år priset delas ut.

Pristagaren ska vid tillfället för beslutet ha verkat stadigvarande i Sverige i minst fyra år vid tidpunkten för prisutdelningen. Kandidaten skall antingen vara stadigvarande boende i Sverige, eller befinna sig på tidsbunden vistelse (post-doc, visiting scholar, etc.) vid utländskt lärosäte eller forskningsinstitut med tydlig anknytning till en svensk forskningsmiljö.

Nominering till Unga forskarpriset

Nomineringar görs av forskare på området med docentkompetens eller högre. Bedömningen av kandidater görs av priskommittén för The Global Award for Entrepreneurship Research som består av sex av landets ledande forskare inom området.

Välkommen att skicka din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till Pernilla Heed, Entreprenörskapsforum, senast den 10 januari 2024.

Inkomna nomineringar som priskommittén inte väljer att belöna flyttas över till kommande års urvalsprocess, om kandidaten även detta år uppfyller samtliga kriterier.

Prissumman är 150 000 kr

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom ekonomisk förnyelse och entreprenörskap. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

Mottagare av Unga forskarpriset:

2023: Johan Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

2022 Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm

2021: –

2020: –

2019: Özge Öner, IFN och University of Cambridge

2018: David R Sjödin, Luleå tekniska universitet (LTU)

2017: Mikaela Backman, Jönköping International Business School (JIBS)

2016: Vinit Parida, Luleå tekniska universitet (LTU)

2015: Anna Brattström, Lunds universitet

2014: Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet (LTU)

2013: Lina Aldén, Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet (LTU)

2012: Martin Andersson, Lunds universitet och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

2011: Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm

2010: Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet

2009: Kristina Nyström, KTH och Ratio

2008: Henrik Berglund, Chalmers och Stanford University

2007: Pernilla Andersson, Stockholms universitet och Marcus Box, Södertörns högskola

2006: Diamanto Politis, Lunds universitet  och Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

2005: Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet/Linköpings universitet och Daniel Hjorth, Malmö högskola/Esbri

2004: Caroline Wigren, IHH i Jönköping och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad/SIRE

2003: Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola och Frédéric Delmar, Handelshögskolan i Stockholm