Entreprenörskapsforums forskning

Entreprenörskapsforums forskning präglas av policyrelevanta frågeställningar samt oberoende, objektivitet och kvalitet. Den ska ge landets beslutsfattare förutsättningar att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning. Med den ambitionen ska Entreprenörskapsforums forskning vara policyrelevant och diskutera tänkbara ekonomisk-politiska förslag, reformer och strategier.

 

TASKFORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT

Ett projekt med målet att undersöka förutsättningar för  svensk konkurrenskraft. Att systematiskt analysera och ta fram forskningsbaserade kunskapsunderlag för hur den svenska industrins konkurrenskraft långsiktigt kan stärkas.

 

FORSKNINGSLYFTET

Projektet kommer undersöka den offentliga forskningens betydelse för kompetensförsörjning, utveckling och innovation i den privata sektorn. Projektet kommer även visa hur finansieringsformer och styrning av forskning kan utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att gynna Sverige som kunskapsnation.

DIGITALISERING OCH TEKNIKPOLITIK

En forskningsplattform med fokus på digital transformation, artificiell intelligens och konsekvenser för arbetsmarknad, entreprenörskap, branschdynamik och konkurrens.

 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Entreprenörskapsforum ansvarar för den svenska delen Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett världsomspännande forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder.

 

Kvinnors företagande – ägande, attityder och omfattning

Projektet syftar till att ta fram en uppsättning indikatorer som fångar omfattningen på kvinnors företagande och ägande samt de attityder som omgärdar kvinnors entreprenörskap.

COMBAT CLIMATE CHANGE

Projektet syftar till att analysera vad som krävs för att skapa globala förutsättningar för att kraftigt förstärka och förbättra möjligheterna för innovation och företagande för en hållbar framtida utveckling.