Historik

Idén till Entreprenörskapsforum, eller tidigare Forum för småföretagsforskning, föddes ur en diskussion om möjligheterna att få forskare att bidra till en ökad kunskapsspridning till politiker och beslutsfattare.

Anders Lundström, professor emeritus Mittuniversitetet och Christer Olofsson, professor emeritus Sveriges Lantbruksuniversitet, diskuterade detta på en pizzeria en sensommarkväll 1991. Här föddes idén till en organisation där policyrelevant forskning  skulle populariseras och spridas. Där organisationen skulle arbeta med de bästa forskarna oberoende var i universitetsvärlden de var lokaliserade.

Några år senare, 1994, etablerades Stiftelsen Forum för småföretagsforskning, FSF som 2009 bytte namn till Entreprenörskapsforum. Claes Hultman, professor emeritus Örebro universitet, var inledningsvis vd. Anders Lundström, som inledde som styrelseordförande, tog 1997 över vd-posten – en position han behöll till 2008 – då Pontus Braunerhjelm, professor KTH, tillträdde. I januari 2015 tog Johan Eklund, professor Blekinge tekniska högskola, BTH, över som ny vd för Entreprenörskapsforum. Sedan 2022 är Anders Broström vd för Entreprenörskapsforum.