Media

Om Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning kunskapen inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

Verksamheten syftar till att ge landets beslutsfattare och opinionsbildare inom privat, offentlig och politisk verksamhet förutsättningar att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning och möjlighet att ta del av den senaste forskningsbaserade kunskapen.

Vi strävar efter att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning i ekonomisk-politiska frågor. En ambition som innebär att kommunikation utgör en väsentlig del av vår verksamhet och att forskningen presenteras på ett sätt som gör den tillgänglig och mottaglig även utanför den akademiska världen. På så sätt sprids kunskap för väl underbyggda beslut.

 


Anders Broström – vd Entreprenörskapsforum

Anders Broström är vd för Entreprenörskapsforum. Han är även gästprofessor vid Göteborgs universitet, avdelningen för innovation och entreprenörskap.