Krönikor

Entreprenörskapsforum bidrar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för entreprenörskap, innovation och samhällsutveckling i Sverige. Det gör vi genom att ge landets beslutsfattare förutsättningar att ta välgrundade beslut baserade på aktuell forskning. Därför inleder vi nu en serie av krönikor baserade i aktuell och internationell entreprenörskapsforskning. Först ut är forskningsledare Enrico Deiaco som har tankar kring hur Sverige kan lyfta sin innovationskraft!

Vad utgör ett bra universitet? (21-02-05)
Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Den rådande pandemin och den snabba framtagningen av vaccin har sannerligen visat på betydelsen av avancerad forskning för att lösa stora samhällsproblem. I dess spår har en återaktualiserad svensk debatt kommit igång om de svenska universitetens roll och förmåga att bidra till samhällsutvecklingen, skriver Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Plattformsföretagen: Hot mot innovation och konkurrens? (21-01-27)
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH

De dominerande nätplattformarna behöver begränsas och reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH.
_

Innovation och välstånd (20-10-20)
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum

Sverige har ett bra innovationsklimat och får god utdelning på sin Innovation input, skriver Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum i en krönika. Vi är med andra ord effektiva när det gäller att utnyttja vårt goda innovationsklimat. Analysen bygger på den senaste Global Innovation Index (GII, 2020) där Sverige placerar sig på andra plats, strax efter Schweiz.

Pandemins glokala geografi (20-06-25)
Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Coronapandemin visar att globaliseringens och urbaniseringens styrkor även medför nya typer av risker. Den ekonomiska geografin har blivit allt mer ojämn och städer har kommit att spela en både lokal och global roll eftersom de å ena sidan knyter ihop regioner och å andra sätter dem i förbindelse med regioner i andra delar av världen genom ett globalt transportnätverk.

Vem tänker på innovation i pandemins spår? (20-06-01)
Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Närmare 90 procent av västvärldens ökning i BNP per capita sedan 1870 kan hänföras till innovationer. Den största delen av dessa har tagits fram av oberoende entreprenörer. Innovation och entreprenörskap är därmed en samhällskritisk resurs som vi ska vara rädd om, inte minst i kristider med stor ekonomisk omvandling.

Experimentell och entreprenöriell policy – ett lyft för svensk innovationskraft? (20-04-01)
Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Att tala om innovationspolitik blir lätt en abstrakt övning, eller till och med rent önsketänkande, eftersom målet är att främja utvecklingen av något vi ännu inte känner till. Det är precis därför det behövs en tydligare diskussion om politikens förutsättningar för att öka Sveriges innovationskraft. Ett första inlägg i en sådan diskussion är att ta avstamp från det vi faktiskt vet om skillnader i innovationsfrämjande åtgärder.

Följ oss på: