Om Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse vars huvuduppgift är att initiera, bedriva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.

Vårt mål är att tillhandahålla den senaste forskningsbaserade kunskapen för beslutsfattare och opinionsbildare inom både privat och offentlig sektor samt den politiska sfären. Genom att vara en central nationell mötesplats för kunskapsinhämtning i ekonomisk-politiska frågor sprider vi kunskap för väl underbyggda beslut. Kommunikation är en betydelsefull del av vår verksamhet och ambitionen är forskningen presenteras på ett sätt som gör den tillgänglig och mottaglig även utanför den akademiska världen.

Entreprenörskapsforums verksamhet kan sammanfattas i tre ledord:

Forskning – Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt

Nätverk – Driver ett unikt nätverk som omfattar akademiker, politiska aktörer och näringslivsrepresentanter.

Debatt – Levererar kunskap för väl underbyggda beslut

Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning i ekonomisk-politiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation.

Aktiviteter

Entreprenörskapsforum arrangerar årligen ca 30 seminarier och konferenser, publicerar tio publikationer och delar ut två priser relaterade till entreprenörskapsforskning.

Organisationen ansvarar för den svenska delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som årligen mäter entreprenörskapsklimatet runtom i världen och  vi driver även podden Forskning om förnyelse där forskare och debattörer diskuterar dagsaktuella frågor och policyrelevant forskning om entreprenörskap och ekonomi.

Nätverk

Stiftelsen har ett brett nationellt och internationellt nätverk av forskare och beslutsfattare. Inom ramen för Entreprenörskapsforum finns flera nätverksgrupper såsom, Task force för stärkt svensk konkurrenskraft och Filantropiskt forum.

Priser

Entreprenörskapsforum delar årligen ut det internationella forskarpriset Global Award for Entrepreneurship Research.  2023 års vinnare av priset och 100 000 euro är Per Davidsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt vid Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School. Även Unga Forskarpriset utdelas varje år med en prissumma om 150 000 kronor. Det tilldelades 2023 ekonomie doktor Johan Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Entreprenörskapsforum finansieras genom anslag från bland andra Vinnova och Örebro universitet, samt ett antal privata forskningsstiftelser, näringslivs- och andra intresseorganisationer, företag och enskilda entreprenörer.

Sedan 2022 är Anders Broström vd för Entreprenörskapsforum.