GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Global entreprenörskapsrapport: katastrof för kvinnors entreprenörskap och stark gigekonomi

Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

– I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Minskningen i kvinnors entreprenörskap kan, enligt Braunerhjelm, kopplas till den uppskruvade politiska diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade. Sannolikt har ett stort antal kvinnor avstått från att starta företag 2018. Männens entreprenörskap ökade under samma period vilket talar för att en starkare arbetsmarknad inte styrt utvecklingen.

Nytt i årets GEM-rapport är att gig- och delningsekonomi uppmärksammas. Sverige intar plats sex av 27 länder vad gäller andelen av befolkningen som är involverad i entreprenörskap i gig- och delningsekonomin. Sydkorea topprankas följt av USA, Irland, Chile och Israel. Det framgår också att individer som är verksamma inom gigekonomin i högre utsträckning än ett genomsnitt av befolkningen planerar att starta företag och är involverade i mycket tidiga faser av företagsstart.

– Gig-arbetare utgör en intressant pool av potentiella framtida entreprenörer. Olika gig kan bidra till att dryga ut lönen, men kan också vara ett första steg mot entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm.

Ur ett policyperspektiv ställer en framväxande gigekonomi en rad samhällsfunktioner som är utformade för ett mer klassiskt industri- och tjänstesamhälle på sin spets. Systemen för att hantera socialförsäkringar behöver reformeras och arbetsmarknaden anpassas för ett större inslag av gigarbetare och entreprenörer.

– Det behövs en genomtänkt strategi för att hantera teknikförändringarna, annars riskerar allmänhetens förtroende att urholkas, ogenomtänkta lagförslag att genomföras och populistiska strömningar att uppmuntras, avrundar Pontus Braunerhjelm.

Ladda ned rapporten:

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.

Johanna Jeansson, Di, Elisabeth Svantesson, M och Pontus Braunerhjelm, Teamledare GEM Sverige, vid lanseringen av den svenska GEM-rapporten 2019

Vill du läsa tidigare GEM-rapporter?

Ladda ner:

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

The Entrepreneurial Challenge 2016

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2016

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2015

The Entrepreneurial Code 2015

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org

Det svenska GEM-teamet 2019

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i Stockholm, Marcus Larsson, projektledare Entreprenörskapsforum, och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt Martin Svensson, universitetslektor BTH.

 

Följ oss på: