GEM – Global Entrepreneurship Monitor

 

Entreprenörskapet i Sverige 2020:

Entreprenörskapsforum firar i år tioårsjubileum som den svenska noden i det globala GEM-projektet. Med anledning av tioårsjubileet blickar vi tillbaka och tittar på de gångna årens utveckling. Vi konstaterar att Sveriges entreprenörskap utvecklats positivt men att förändringarna är långt ifrån exceptionella. Samtidigt bör man inte stirra sig blind på kvantitet, kvalitet är betydligt viktigare men också svårare att mäta.

En utmaning – som betonades redan i de första nationella GEM-rapporterna – handlar om att få fler företag att växa. Sverige har tagit steg mot att bli en startup-nation men har fortfarande långt kvar innan man kan kalla sig en scaleup-nation. Ytterligare en utmaning som tas upp i rapporten handlar om att utveckla en ekonomisk politik som gör att de potentiellt stora positiva välfärdseffekter som finns i den framväxande gig- och delningsekonomin kan realiseras och komma Sverige till godo. Att försöka stoppa eller bromsa ett nytt teknikbaserat entreprenörskap är ingen framkomlig väg.

Ett relativt stort utrymme ägnas åt policyslutsatser i rapporten. Dels diskuteras behovet av mer insikter gällande just förutsättningarna i gig- och delningsekonomin och potentiella problem, dels redogörs för en statistisk analys av hur formella (lagar och regelverk) och informella (normer) institutioner påverkar entreprenörskap.

Ladda ned rapporten:

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2020 (Kommer snart!)

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

Sveriges GEM-team 2020 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola samt forskningsledare Entreprenörskapsforum, Claire Ingram Bogusz, ekonomie dr Handelshögskolan i Stockholm, Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola, Per Thulin, ekonomie dr Kungliga tekniska högskolan och forskare Entreprenörskapsforum, samt Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

  Pontus Braunerhjelm (red.) (2019)

  Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018

  Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist, Ylva Skoogberg och Per Thulin (2018)

  Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

  Pontus Braunerhjelm (red) (2017)

  Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva utvecklingen av svenskt entreprenörskap är nivån under genomsnittet i innovationsdrivna länder.

  Årets GEM-rapport ägnar de något äldre särskild uppmärksamhet. En stor del av de som driver och startar företag är äldre än 50 år, många är över 65 år gamla. De är mer riskvilliga och optimistiska än sina yngre företagarkollegor. I undersökningen visas också att knappt 20 procent av befolkningen 18–64 år har provat att driva företag tidigare. Bland entreprenörer har hela 45 procent gjort det, den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova på eget företagande.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

  Pontus Braunerhjelm (red) (2016)

  Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Samtidigt fortsätter männens entreprenörskap att minska. Likaså fortsätter den nedåtgående trenden 2015 för det riktigt unga entreprenörskapet, d v s företag yngre än tre månader. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent 2013. Det framkommer i Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2015

  Pontus Braunerhjelm, (red) (2015)

  Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

 • Entreprenörskap i Sverige 2014

  Pontus Braunerhjelm (red.) (2014)

  Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007 till och med 2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något annat innovationsdrivet land.

 • Entreprenörskap i Sverige 2013

  Nationell GEM-rapport 2013 (2013)

  Entreprenörskapsforum presenterar härmed 2013 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Antalet medverkande länder ökade markant 2012 och uppgår nu till 69. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder. Projektet startades 1999 och har sedan starten omfattat 99 länder. I 2012 års globala undersökning, den fjortonde i raden, har knappt 200 000 människor intervjuats och undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning samt 87 procent av global BNP.

 • Entreprenörskap i Sverige 2012

  Nationell GEM-rapport 2012 (2012)

  Entreprenörskapsforum presenterar härmed för andra året i rad en nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Årets rapport visar bland annat  att entreprenörskapet växer i Sverige, men svagare än i andra länder – Sverige placerar sig på 17 plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

 • Entreprenörskap i Sverige

  Nationell GEM-rapport 2011 (2011)

  Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga svenska undersökningarna inom ramen för forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Detta är den första svenska rapporten baserad på GEM-data sedan år 2000.

Följ oss på: