Styrelse

Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

 

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.

Lars Backsell

ordförande, grundare Recipharm

Mikael Blomqvist

Michano Business Group

Pontus Braunerhjelm

forskningledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH

Johan Eklund

chefekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Saeid Esmaeilzadeh

styrelseordförande Esmaeilzadeh holding

Lovisa Hamrin

ägare Herenco

Cecilia Hermansson

docent KTH

Annika Lundius

styrelseproffs

Johan Schnürer

rektor Örebro universitet

Anders Broström

vd Entreprenörskapsforum och gästprofessor Göteborgs universitet