Styrelse

Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och att resultaten av stiftelsens verksamhet omsätts i praktiken.

Lars Backsell
styrelseordförande samt grundare och arbetande styrelseordförande i Recipharm
Agneta Bladh
ordförande Vetenskapsrådet
Pontus Braunerhjelm
forskningledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH

Dan Brändström
professor, ordförande Linnéuniversitetet
Saeid Esmaeilzadeh
medgrundare Serendipity Group
Sofia Larsen
avdelningschef kommunikation och samverkan Örebro universitet och ordförande Jusek
Annika Lundius
styrelseproffs
Pia Sandvik
vd RISE Research Institutes of Sweden
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH (adjungerad)
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (adjungerad)

 

I Sverige tror sig drygt 35 procent av entreprenörerna
i tidigt skede anställa fem eller fler individer
inom de närmaste fem åren, vilket är något
högre än vad entreprenörer i genomsnitt förväntar
sig i övriga nordiska länder.

Följ oss på: