Aktiviteter

Ger högskoleutbildningen jobb? Matchning och attraktionskraft i Örebro län. Väljer män och kvinnor olika?

Den högre utbildningen förser den regionala arbetsmarknaden med kompetens. Men var tar Örebrostudenterna vägen efter universitetsexamen? Fredagen den 8 mars arrangerar Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen.

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2019

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det uppmärksammas i vår årliga konferens kring entreprenörskap och innovation som arrangeras den 14 mars. Temat denna gång är regional utveckling med fokus på entreprenörskap och kompetensfrågor. Vi kommer bland annat att prata smart specialisering. Vilka strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och tillväxt?

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropins och kulturens roll för samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Under 2019 års Swedish Philanthropy Summit får vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterar olika kultursatsningar. Vi får även träffa forskare, filantroper och politiker för att gemensamt diskutera vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

SAVE THE DATE!

2019 års prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research arrangeras den 16 maj. Vem som blir årets pristagare kommuniceras den 15 mars 2019.