Aktiviteter

Det nya utanförskapet - självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2024 – Kulturen, staten och kapitalet

Entreprenörskap och kulturutövande är båda viktiga komponenter för en vital och dynamisk samhällsutveckling. Det offentliga förutsätts ofta bära huvudansvaret för kulturens finansiering. Samtidigt höjs röster för fler privata finansiärer. Är detta en rimlig eller ens önskvärd utveckling?

LÄS MER