Aktiviteter

Människor, maskiner och framtidens arbete

Den 18 juni lanserar Entreprenörskapsforum en rapport som adresserar framtidens kompetensbehov givet teknologisk förändring och artificiell intelligens. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut, vilka digitala färdigheter krävs och hur skapar vi dessa?

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum sju seminarier den 1-2 juli. De handlar om matchning, arbetsrätt, arbetskraftsinvandring, AI och gigekonomi, framtidens arbete, digitalt entreprenörskap i vården och teknologiutveckling. Hoppas vi ses!

LÄS MER

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Den 24 oktober 2019 – på FN-dagen – arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum en konferens kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Redan 2015 antogs Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan är mycket ambitiöst formulerad och visar att ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande och miljö behöver integreras i arbetet för en hållbar utveckling.

LÄS MER