Swedish Schumpeter Lecturer 2019: to be announced

 

Swedish Shumpeter Lecture 2018: David Audretsch

Den 31 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum Swedish Schumpeter Lecture 2018. Då var det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som föreläste.

David Audretschs forskning fokuserar på sambandet mellan entreprenörskap, policy, innovation, tillväxt och global konkurrens. Han har publicerat ett hundratal artiklar, främst inom industriell organisation och innovation.

Professor David Audretsch är även chef vid SPEA International Office, Ameritech Chair of Economic Development och SPEA:s Institute for Development Strategies (IDS). Han är medgrundare av och co-editor för Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal. Han har även uppdrag som konsult hos FN, Världsbanken, OECD, EU-kommissionen och det amerikanska utrikesdepartementet.

 

TIDIGARE SWEDISH SCHUMPETER LECTURES:

2018: David Audretsch
2017: Mark Skousen
2016: Saras D Sarasvathy
2015: Mirjam van Praag
2014: Deirdre McCloskey
2013: Philippe Aghion
2011: William Gartner

 

———————————————————————————————————————————

Swedish Schumpeter Lectures – Entreprenörskapsforums föreläsningsserie om entreprenören, entreprenörskapets funktion och roll för den ekonomiska utvecklingen. Varje år presenterar en internationellt erkänd forskare sitt arbete och välrenommerade svenska företrädare för akademi, näringsliv och politik ges möjlighet att kommentera forskningen. Joseph Schumpeter (1883-1950) identifierade entreprenören som den centrala drivkraften i en dynamisk ekonomi och var därmed den akademiker som tog in entreprenören i den ekonomiska analysen.

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), föddes i dagens Tjeckien och blev 1911 den yngste professorn i ekonomi i det österrikiska-ungerska rikets historia. Han presenterade tungt ifrågasatta och nya idéer för sin tid som dominerades av neoklassiska ekonomiska teorier. Schumpeter-modellen bygger på en kreativ förstörelse genom entreprenörskap och innovation. I ett dynamiskt samspel mellan det gamla och det nya är den innovativa entreprenören förändringsagenten som i slutändan driver ekonomisk tillväxt.

 

Följ oss på: