Entreprenörskapsforums forskare


Martin Andersson

forskare Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola, BTH. Även professor Lunds Universitet samt affilierad forskare Institutet för näringslivsforskning

Forskningsområden: entreprenörskap, näringslivsdynamik, tillväxtföretag, storföretag, agglomerationsekonomi, innovationernas geografi

Läs mer


Pontus Braunerhjelm

forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och Blekinge tekniska högskola, BTH

Forskningsområden: entreprenörskap, innovation, industriell dynamik, tillväxt, filantropi, fintech

Läs mer

Johan Eklund

vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola (BTH)

Forskningsområden: industriell ekonomi, näringslivsdynamik, regleringar, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, finansiell ekonomi

Läs mer


Johan P Larsson

forskare Entreprenörskapsforum

Forskningsområden: entreprenörskap, agglomerationsekonomi, produktivitet

Läs mer

Johanna Palmberg

forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola

Forskningsområden: familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap, sociala innovationer

Läs mer

Per Thulin

forskare Entreprenörskapsforum och KTH

Forskningsområden: entreprenörskap, arbetskraftens rörlighet, sysselsättningsmultiplikatorer, GEM

Läs mer

Joakim Wernberg

forskningsledare Entreprenörskapsforum

Forskningsoråden: digitalisering, urbanisering , automatisering, globalisering, teknikutveckling, plattformsekonomi, delningsekonomi, städer

 

Läs mer


 

 

 

 

 

 

Följ oss på: