Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi vid avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH samt professor vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Forskningsområden

Under många år har han forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Pontus Braunerhjelm disputerade vid Graduate Institute of International Studies i Genève, Schweiz 1994, och har även en doktorsexamen från Internationella handelshögskolan i Jönköping (1999). Hans över 200 artiklar har publicerats i erkända tidskrifter (bl a Economics Letters, Review of World Economics, Applied Economics, Journal of Evolutionary Economics, Small Business Economics) och han har medverkat i flertalet internationellt publicerade böcker (t ex Kluwer Academic Publishers, CEPR Monitoring European Integration report, och Oxford University Press).

Tidigare har Pontus Braunerhjelm bl a varit ordförande i regeringens Entreprenörskapsutredning, vd på Entreprenörskapsforum, huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd och vice vd på IUI (nu IFN) och på SNS. Pontus Braunerhjelm har ett omfattande internationellt och nationellt kontaktnät med forskare liksom beslutsfattare i näringslivet och inom politiken. Publicering av vetenskapliga artiklar har kombinerats med omfattande publiceringar i mer populära fora och han är en aktiv deltagare i den publika debatten.

Forskningsintressen: entreprenörskap, innovation, industriell dynamik, tillväxt, filantropi, fintech

 

Kontakt
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum
Saltmätargatan 9
Tel: 072-965 55 69
Skicka e-post »