Joakim Wernberg

Joakim Wernberg är forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum.

Forskningsområden

Hans huvudsakliga forskningsintressen rör komplexitet och växelverkan mellan teknikutveckling och samhälle, digitalisering samt städers utveckling. Joakim har skrivit och medförfattat flera rapporter om digitalisering. Han är även affilierad vid Lund University Internet Institute (LUii).

Under 2017 lade han fram sin avhandling inom ekonomisk geografi, The inherent Complexity of Agglomeration – Essays on the self-organization of urban economies vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om hur ekonomisk geografi och komplexitetsteori kan kombineras för att beskriva agglomerationsekonomier och flöden av information, kunskap och idéer inom städer.

Pågående forskning

Globala megatrender, strukturomvandling och ekonomisk politik
Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt?

Forskningsintressen: digitalisering, urbanisering, automatisering, globalisering, teknikutveckling, plattformsekonomi, delningsekonomi, städer

 

Kontakt:
Joakim Wernberg
Entreprenörskapsforum
Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
070-874 14 94
Skicka e-post