Anders Broström

Anders Broström är vd för Entreprenörskapsforum, gästprofessor vid Göteborgs universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle.

Forskningsområden

I sin forskning undersöker Anders förutsättningarna för framgångsrik innovation, forskning och företagande. Han intresserar sig bland annat för entreprenörers förmåga att vinna förtroende, karriärdynamik på den svenska arbetsmarknaden, den högre utbildningens organisation, och för effekter av forsknings- och innovationspolitiska satsningar. Resultat från denna forskning har publicerats i bl a Research Policy, Journal of Technology Transfer, Industrial and Corporate Change och Journal of Product Innovation Management. Anders ingår i redaktionen för tidskriften Industry & Innovation.

Forskningsintressen: industriell ekonomi, innovation, entreprenörskap, economicsofscience, utbildning

 

Kontakt:
Anders Broström
Entreprenörskapsforum
Saltmätargatan 9, 113 59 Stockholm
070-441 2447
Skicka e-post