Johanna Palmberg

Johanna Palmberg är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och docent i nationalekonomi vid KTH. Johanna är även lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Forskningsområden

Hennes forskningsintressen omfattar familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Det vill säga, frågor som rör företagande och samhällsutveckling.

Vid Entreprenörskapsforum är Johanna ansvarig för filantropiskt forum (läs mer) och forskningsprojekten Filantropi i en entreprenöriell ekonomi och Familjeföretag, entreprenörskap och ekonomisk utveckling.

Johanna har varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har hon även varit verksam vid Ratio och KTH. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter såsom Corporate Governance – An international review, Family Business Review, Journal of Small Business Economics, European Journal of Law and Economics och Corporate Ownership and Control.

Pågående forskning

  • Philantrophy: Entrepreneurship, Innovations, Economic Development, and Societal Values
  • The effect of female corporate leaders on family firm performance
  • Innovation in family firms

Forskningsintressen: familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap, sociala innovationer

 

Kontakt:
Johanna Palmberg
Entreprenörskapsforum
Saltmätargatan 9
Tel: 08-510 658 82, 072-375 79 75
Skicka e-post »

Läs mer

Filantropi allt vanligare (SR)

Om välgörenhet (SR)

US-style philanthropy on the rise in Sweden