Johanna Palmberg

Forskningsområden

Johanna Palmberg är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och docent i nationalekonomi vid KTH. Johanna är även lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen omfattar familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Det vill säga, frågor som rör företagande och samhällsutveckling.

Vid Entreprenörskapsforum är Johanna ansvarig för filantropiskt forum (läs mer) och forskningsprojekten Filantropi i en entreprenöriell ekonomi och Familjeföretag, entreprenörskap och ekonomisk utveckling.

Johanna Palmberg har varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har Johanna Palmberg även varit verksam vid Ratio och KTH. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter såsom Corporate Governance – An international review, Family Business Review, Journal of Small Business Economics, European Journal of Law and Economics och Corporate Ownership and Control.

Pågående forskning

CurriculumVitae Google Scholar Citations  Pressbilder
Kontakt
Johanna Palmberg
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 114 43 Stockholm
Tel: 08-510 658 82, 072-375 79 75
Skicka e-post »

Läs mer

Forskning: Filantropi i en entreprenöriell ekonomi

Foreign Direct Investors as Change Agents: The Swedish Firm Experience

Filantropi allt vanligare (SR)

Om välgörenhet (SR)

Johanna i Corporate Governance – An international review 

US-style philanthropy on the rise in Sweden

Hultling och Röör i P4

Följ oss på: